2006-07-09

Bilder på misäret!

375 liter idag. Ser långt ifrån ut som jag skulle vilja ha det. "baksidan" har dock sett lite gladare ut sedan jag börjat med VB varannan dag. Jag har kvar mina alger på växterna + liten tendens till punktalger på rutan. Trots 2 krm Kh2po4! Ska göra vattentester imorgon före VB, sen byta 50% testa igen, fullpulsa, mäta igen och mäta på kvällen när hela belysningstiden gått. Hoppas att jag ska kunna se vad och ca hur mycket som försvinner på en dag! Hottonia Palustris angripen av nån grönalg.
HC, Cristmas, Utricularia, Marsiela och Blyxa. Alla angripna av samma alg. Den påminner om cyano (Speciellt på Blyxan) men jag tror inte att det är det. Inte alls lika slemmig och luktar inget!

2006-07-04

vattenbyte

Idag har jag bytt 50%.
doserat:

4 tsk kno3
1krm nutri
1krm kh2po4

ska testa att byta varannan dag samt dosera som ovan.